Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - bądź na bieżąco!

Jesteś biegłym rewidentem i chcesz mieć pewność, że pozostajesz na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie polskim i międzynarodowym? Prowadzisz biznes i chcesz mieć pełną wiedzę o procesach kontrolnych w finansach Twojej firmy? A może musisz wypełnić obowiązek szkoleniowy? Academy of Business przeprowadzi w listopadzie i grudniu niezwykle szczegółowe szkolenia o bieżących i przyszłych zmianach w polskim oraz międzynarodowym prawie bilansowym. Przedstawiamy program i korzyści, jakie zyska każdy uczestnik. Sprawdź dostępność i zapisz się już dziś!

Prawo bilansowe - cele szkolenia

Przede wszystkim praktyka. Z takiego założenia wyszli organizatorzy spotkania. Szkolenie pozwoli nabyć odpowiednie umiejętności praktyczne, dzięki którym:

  • Zidentyfikujesz potencjalne ryzyka, wynikające z niedostatecznego przygotowania klientów na niezbędne i nieuniknione zmiany zasad rachunkowości.
  • Będziesz w stanie ocenić prawidłowość wykonania sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020, mając na względzie niedawne zmiany w ustawodawstwie krajowym i prawie międzynarodowym.
  • Dowiesz się jakie konkretne skutki niosą za sobą ostatnie zmiany w regulacjach.

Międzynarodowe i krajowe prawo bilansowe - aktualności i planowane zmiany

Szkolenie podzielone zostało na kilka paneli tematycznych. Pierwsza grupa odnosi się do kolejnych, następujących po sobie zmian legislacyjnych:

  • Zmiany standardów wchodzących w życie 1.01.2020 r. (wśród nich m.in.: ulgi w czynszach związane z pandemią COVID-19, omówienie pojęcia “istotny” w kontekście zmian w  MSR 1 i MSR 8, reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych, a także założenia koncepcyjne Sprawozdawczości Finansowej).
  • Zmiany standardów wchodzących w życie 1.01.2021 r. (faza 2 reformy wskaźników referencyjnych stóp procentowych).
  • Zmiany standardów wchodzących w życie 1.01.2022 r. (np. zmiany do MSR 37, obejmujące koszty wypełnienia umów, oraz wszelkie zmiany wynikające z przeglądu MSSF, lata 2018-2020).
  • Zmiany standardów wchodzących w życie 1.01.2023 r. (m.in. klasyfikacja zobowiązań krótko i długoterminowych - zmiany do MSR 1).

Dodatkowo poruszone będą kwestie wpływu pandemii COVID-19 na sprawozdawczość finansową oraz zaprezentowane zostaną Nowe Krajowe Standardy Rachunkowości, jak i stanowiska KSR.

Kompleksowy konspekt szkolenia o zmianach w prawie bilansowym znajduje się na dedykowanej stronie internetowej.

Za udział przyznawanych jest 8 godzin w ramach bloku: rachunkowość. Jest to więc nie tylko okazja do poszerzenia umiejętności, ale również odbycia obligatoryjnego dokształcenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Doświadczeni trenerzy EY Academy of Business

W pracy audytora nie ma miejsca na braki kompetencyjne. Dlatego ważne jest, aby najnowsze informacje i wiedzę pozyskiwać z pewnego, sprawdzonego źródła. W EY Academy of Business duży nacisk kładzie się na zapewnienie najwyższej jakości ekspertów, aby każde szkolenie niosło za sobą wymierne korzyści i nowe umiejętności, które będzie można zastosować w praktyce. Najbliższe szkolenia dot. aktualizacji krajowego i międzynarodowego prawa audytowego poprowadzi Michał Błeszyński. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Informatyki i zarządzania. Współpracę w EY w dziale audytu rozpoczął w 2003 r. Badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych obecnych na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2008 roku zaczął szkolić w EY Academy of Business, gdzie wykorzystuje zdobyte wcześniej doświadczenie zawodowe. Jego specjalizacją są szkolenia finansowe, głównie z zakresu MSSF, US GAAP, jak również badanie różnic pomiędzy MSSF, US GAAP a Ustawą o rachunkowości. Prowadzi także szkolenia z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Duży nacisk kładzie na aspekt praktyczny wiedzy finansowej i ekonomicznej, wykorzystując na swoich zajęciach program MS Excel.

Zapisz się na szkolenie

Zaplanowane zostały dwie daty szkoleń: 24 listopada oraz 13 grudnia. Ich miejsce wyznaczono w Warszawie, jednak z uwagi na możliwe ograniczenia związane z rozwojem pandemii COVID-19, brana pod uwagę jest także opcja spotkania Online Live. Po szczegóły dotyczące dostępności, ceny, formy, jak i przebiegu szkolenia można zgłosić się bezpośrednio do koordynatora wyznaczonego przez Academy of Business:

Aleksandra Trych, telefon +48 505 171 636, adres e-mail: aleksandra.trych@pl.ey.com

Zapraszamy do kontaktu.

Redakcja

structum.com.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz również