Krajowy System E-fakturowania


W najbliższej przyszłości Krajowy System E-fakturowania (NEIS) będzie standaryzowaną platformą elektroniczną obsługiwaną przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która umożliwi przedsiębiorstwom i osobom fizycznym wystawianie i otrzymywanie faktur elektronicznych. E-faktury będą miały ustrukturyzowany, jednolity format. Ministerstwo Finansów dostarczy oprogramowanie interfejsowe, jak również standardowy ustrukturyzowany wzór faktury. Podmioty gospodarcze mogą rozpocząć proces przejścia już teraz i spełnić wymogi sprawozdawcze do końca 2020 roku.

KSeF umożliwi przedsiębiorcom zaoszczędzenie czasu i pieniędzy na przestrzeganiu przepisów poprzez wyeliminowanie konieczności prowadzenia księgowości w formie papierowej. Narzędzie to ograniczy również błędy, które mogą pojawić się podczas procesu audytu. Aby uniknąć tych problemów, właściciele firm muszą być w stanie zweryfikować wiarygodność swoich kontrahentów. Istnieją różne narzędzia, które pomagają zapobiegać przestępstwom podatkowym, takie jak biała lista podatników VAT, mechanizm podzielonej płatności czy Standardowy Plik Kontrolny (JPK). KSeF zapewni stałą kontrolę organów podatkowych, a będzie funkcjonował dopiero wtedy, gdy wszystkie firmy będą z niego korzystać.

Jak korzystać z KSeF?

Aby korzystać z KSeF, przedsiębiorcy muszą zgłosić się do organów podatkowych. Po dokonaniu rejestracji muszą założyć indywidualne konto i przedstawić potwierdzoną tożsamość. Po założeniu indywidualnego konta muszą przygotować faktury zgodnie z logiką strukturalną dostarczoną przez urząd. Są one następnie przekazywane do KseF za pośrednictwem interfejsu umożliwiającego wymianę danych. Po otrzymaniu e-faktury są weryfikowane i nadawany jest im numer identyfikacyjny. Kontrahent musi zaakceptować tę procedurę, zanim będzie mógł wystawić e-fakturę.

Po uruchomieniu KSeF dostawcy będą mogli wystawiać ustrukturyzowane faktury w imieniu swoich klientów. Przed wystawieniem e-faktury podmioty te muszą powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze korzystania z systemu. Unikalny numer i inne cechy identyfikują fakturę. Po zakończeniu tych prac KSeF będzie obowiązkowy do 2023 roku. Do tego czasu równolegle z KSeF będzie działał system Peppol.

Jak działa Krajowy System e-Faktur?

KSeF jest elektroniczną wersją tradycyjnych faktur papierowych. KSeF jest nowym standardem płatności podatkowych w Wielkiej Brytanii. Obecnie jest on używany przez niektóre duże firmy, takie jak banki i inne duże przedsiębiorstwa, ale nie ma szczególnych wymagań dla małych firm. Używając tego systemu, firmy unikną ryzyka karuzeli VAT. Zmniejszy to również ryzyko oszustw i nieautoryzowanych faktur.

KSeF pozwoli na stworzenie bardziej bezpiecznego środowiska podatkowego. Pozwoli również podatnikom na przechowywanie faktur w formie cyfrowej, eliminując konieczność ich archiwizacji. System ograniczy także ryzyko karuzeli VAT. Rząd prowadzi obecnie proces konsultacji w celu określenia najlepszego sposobu wdrożenia krajowego systemu e-fakturowania. Jest to ważny krok w kierunku zapewnienia przejrzystości podatkowej. Nowe przepisy niosą ze sobą szereg korzyści

Redakcja

structum.com.pl

Zobacz również