Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie

Bezpieczeństwo informacji to jeden z kluczowych warunków, które musi spełniać każda profesjonalna firma bez względu na branżę, w jakiej działa. Obecnie istnieje wiele zagrożeń, mogących spowodować utratę danych. Jednym z czynników koniecznych do spełnienia na drodze do ochrony danych jest świadomość niebezpieczeństw oraz identyfikacja obszarów zagrożeń, które mogą powodować ich utratę. Konieczne też jest ustandaryzowanie procesów wzmacniających bezpieczeństwo informacji.

Sposoby ochrony informacji w organizacji

Kompleksowe rozwiązania dotyczące ochrony bezpieczeństwa informacji można uzyskać dzięki wprowadzeniu specjalistycznych procedur. Jedną z nich jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001, który zapewnia efektywną eliminację zagrożeń. Z wdrożenia tej normy wynika wiele korzyści, do których można zaliczyć m. in.:

 • wzrost zaufania obecnych i potencjalnych klientów oraz kontrahentów i partnerów biznesowych,
 • spełnienie krajowych oraz unijnych przepisów prawnych dotyczących ochrony informacji,
 • ujednolicenie procedur związanych z bezpieczeństwem danych, które ma bezpośredni wpływ na redukcję kosztów generowanych przez wadliwie funkcjonujące w tym zakresie rozwiązania,
 • ustawiczna aktualizacja, monitoring i udoskonalanie ustanowionego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa informacji

W celu zdiagnozowania potencjalnych zagrożeń, które mogą naruszać bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie, należy dowiedzieć się w jaki sposób może do nich dojść. Dlatego warto zlokalizować ich źródło, które może być następujące:

 • wewnętrzne: czyli takie, które powstaje w strukturach organizacji, zaliczane do nich są sytuacje przypadkowe, wywołane błędem, nieostrożnością lub nieuwagą oraz celowe działania użytkowników,
 • zewnętrzne: do którego dochodzi poza organizacją za sprawą osób trzecich, które celowo lub przypadkowo doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa danych,
 • fizyczne: wypadek, awaria oraz inne nieoczekiwane zdarzenia wpływające na urządzenia obsługujące systemy przechowywania i zabezpieczania informacji.

Utrata kluczowych dla przedsiębiorstwa informacji często jest związana z systemami komputerowymi, dla których istnieje osobna lista potencjalnie występujących zagrożeń. Zalicza się do nich:

 • kompetencje i zaufanie personelu,
 • obsługa punktów administracyjnych zarówno systemu, jak i całej sieci,
 • stan infrastruktury komunikacyjnej,
 • jakość sprzętu i oprogramowania,
 • obowiązujące procedury obsługi i korzystania z systemów informatycznych oraz poziom ich użyteczności.
 • jakość i system zabezpieczeń nośników informacji.

Świadomość przyczyn oraz źródeł zagrożeń bezpieczeństwa danych w organizacji, daje możliwość przeprowadzenia ich selekcji i skupienia się na tych, które są potencjalnie najbardziej szkodliwe. Kluczowe również jest rozpoczęcie procesu wdrażania systemów zarządzania jakością bezpieczeństwa informacji, wdrożenie systemu szkoleń wśród pracowników oraz ewentualna modernizacja sprzętu wraz z oprogramowaniem.

 

Materiał zewnętrzny

Redakcja

structum.com.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz również