Co daje kurs CAD?

Kursy CAD, czyli szkolenia dotyczące projektowania wspomaganego komputerowo, umożliwiają zdobycie niezbędnej wiedzy do pracy związanej z inżynierią elektryczną, mechaniczną oraz budowlaną. Dzięki CAD możliwe jest m.in. modelować oraz definiowanie obiektów technicznych. Czytaj dalej i dowiedz się, czego można dowiedzieć się na kursach CAD.

Kurs CAD pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy, dotyczącej programowania w CAD. Dzięki tej umiejętności, można zdobyć oraz poszerzyć zakres wiedzy, która z każdym rokiem cieszy się coraz większym zastosowaniem na rynku. Dlaczego? Dzięki technologii CAD oraz technologii CAD/CAM, możliwe jest wytworzenie na bardzo dużą skalę precyzyjnie wyciętych metalowych elementów, minimalizując koszty związane z ich produkcją.

Czym jest CAD?

Przed wyborem kursu CAD warto wiedzieć, czym tak naprawdę jest samo projektowanie wspomagane komputerowo. W ramach projektowania CAD, można wyróżnić kilka procesów, takich jak komputerowe odwzorowanie konstrukcji, opracowywanie i zarządzanie bazami danych, symulacja, wizualizacja oraz animacja. W przypadku komputerowego odwzorowanie konstrukcji warto wyróżnić trzy elementy, takie jak modelowanie cyfrowe, wykonywanie dokumentacji rysunkowej z modeli cyfrowych, a także kreślenie, czyli zastosowanie komputera jako rodzaju elektronicznej deski kreślarskiej.

Czego można dowiedzieć się na kursie CAD?

Na kursie CAD w większości przypadków można nauczyć się obsługi programu AutoCAD. W ramach nauki tego programu, kursanci zdobywają praktyczną wiedzę na temat tworzenia i modyfikacji obiektów wektorowych.

W większości przypadków, pierwszym elementem tego rodzaju szkolenia jest wprowadzenie do środowiska pracy: uruchamianie oraz zamykanie programu, poznanie interfejsu i komunikacji użytkownika z programem, w tym zarządzanie plikami rysunków. Następnym etapem jest wyświetlanie rysunku w programie AutoCAD, a więc powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu, przesuwanie widoku na ekranie, zapisywanie i wywoływanie widoków.

Istotna jest tu również kwestia związana z jego ustawieniem. W tym przypadku kursanci powinni poznać proces tworzenia nowego rysunku standardowego, a także opartego na szablonie. W ramach zagadnienia związanego z ustawieniem rysunku, kursant powinien dowiedzieć się, jak wykorzystać kreator do tworzenia nowego rysunku w programie AutoCAD.

Na kursie CAD, warto zapoznać się także ze współrzędnymi oraz podstawowymi narzędziami rysunkowymi, a także tworzeniem geometrii dwuwymiarowej (a także modyfikowaniem geometrii dwuwymiarowej).

 

Artykuł sponsorowany

Redakcja

structum.com.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz również