Nowości w certyfikacji ISO 9001

Norma ISO 9001 dotycząca Systemu Zarządzania Jakością jest najpopularniejszą normą ISO na świecie. Do tej pory wdrożyło ją ponad milion organizacji, którymi są zarówno firmy prywatne, jak i instytucje państwowe, czy też organizacje pożytku publicznego. Warto wiedzieć, że w 2015 roku została ona zaktualizowana i od początku września 2018 roku będzie już obowiązywać wyłącznie certyfikacja według nowych zasad.

Ostatni dzwonek, aby przejść na nową normę ISO 9001!

Aby utrzymać certyfikację ISO 9001 należy dostosować się do aktualnych zasad i przejść dodatkowy audyt. Recertyfikacje można przeprowadzić podczas planowanego audytu certyfikacyjnego, który zostaje poszerzony o audyt przejścia. Audyt przejścia można też wykonać niezależnie w dowolnym momencie cyklu. Od tego momentu rozpocznie się wtedy nowy 3 letni cykl. Przejście na nową normę może też być przeprowadzone poprzez sporządzenie aneksu do umowy i wyznaczenie terminu audytu przejścia. W takim wypadku zachowany jest dotychczasowy termin ważności certyfikacji. http://www.bureauveritas.pl/home/our-services/certification

Najważniejsze zmiany w normie ISO 9001

Warto wiedzieć, że zmienia się struktura normy oraz niektóre definicje. Wiele osób ucieszy fakt, że nowy System Zarządzania Jakością wiąże się z mniejszą ilością obowiązkowej dokumentacji. Organizacja w większym stopniu sama decyduje o tym, które informacje należy spisywać i kontrolować. Zaktualizowany system ISO 9001 jest też lepiej dostosowany do rynku usług. Nowa norma w większym stopniu koncentruje się na znaczeniu przywództwa oraz ocenie ryzyka. Po aktualizacji daje się też zauważyć zwiększenie nacisku na definiowanie celów oraz zarządzanie zmianą. Nowe zasady zwracają też większą uwagę na wykonywanie pomiarów, dzięki którym łatwiej jest oceniać postęp oraz zarządzać działaniami przedsiębiorstwa. Kolejną ważną sprawą jest komunikacja wewnątrz oraz poza organizacją oraz podniesienie świadomości dotyczącej zarządzania jakością.

 

Materiał zewnętrzny

Redakcja

structum.com.pl

Zobacz również