Narzędzie wspierające zarządzanie drogami

Zarządzanie majątkiem drogowym to proces mający ogromny wpływ na komfort życia, a przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców danego miasta, gminy czy regionu. Majątek ten składa się z wielkiej liczby elementów, począwszy od samych dróg, mających swoją długość i powierzchnię, aż po najdrobniejsze cząstki, jak np. wpusty czy znaki drogowe. Nowoczesne podejście wymaga oprogramowania umożliwiającego realizację strategii zamiast ”łatania dziur”.

Trzy podejścia do zarządzania drogami

Z infrastruktury drogowej korzysta w praktyce każdy rodzaj transportu, bo przecież do dworca kolejowego, portu morskiego czy lotniska trzeba jakoś dojechać. Według ERF, czyli European Union Road Federation, zarządzanie drogami we Wspólnocie opiera się na trzech podejściach. Pierwsze z nich, nazywane tradycyjnym, polega na tym, że zarządca dysponujący ustalanym rokrocznie budżetem planuje według niego wydatki. System ten charakteryzuje się małą wydolnością: jest nieprzejrzysty, z konieczności krótkoterminowy, a efekty inwestycji przeważnie każą długo na siebie czekać. Ponieważ efektywność działania zależy niemal wyłącznie od budżetu, podejście tradycyjne skutkuje często pogarszaniem się stanu infrastruktury.

Znacznie nowocześniejsze jest podejście prewencyjne, w którym obowiązuje dłuższa perspektywa czasowa, a wydatki ulegają w związku z tym optymalizacji. Tu zarządca może przystępować do działania jeszcze zanim nastąpi znaczące pogorszenie stanu infrastruktury. Kosztuje to w rezultacie mniej niż reagowanie na poważne uszkodzenia sieci.

Podejście strategiczne to z kolei połączenie inżynierii, biznesu i finansów w połączeniu z dokładnymi danymi o infrastrukturze drogowej. Pozwala na systematyczne i stałe działania w celu utrzymywania i modernizowania majątku drogowego.

Punktem wyjścia są dokładne dane

Zarówno w podejściu prewencyjnym, jak i strategicznym, podstawą jest precyzyjna ewidencja majątku drogowego i narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania. Polską odpowiedzią na to wyzwanie jest platforma Comarch ERGO – https://ergo.comarch.pl/obszary/zarzadzanie-drogami/majatek-drogowy/. Pozwala on ewidencjonować wszystkie elementy infrastruktury drogowej w bazie danych stosownie do wymagań książki drogi. Położenie każdego obiektu jest zapisywane w systemie referencyjnym, obejmującym kilometraż, pikietaż i stronę drogi. Wystarczy wskazać na mapie jakiś obszar, by ustalić wszelkie dane o obiektach drogowych znajdujących się na nim w określonym czasie.

Moduł systemu referencyjnego określa położenie każdego obiektu w stosunku do początku drogi i jego pikietaż odnośnie do odcinka referencyjnego. Gromadzi numery i kategorie dróg oraz odcinki i punkty referencyjne.

Platforma Comarch ERGO umożliwia również prowadzenie ewidencji wszelkiego oznakowania drogowego i urządzeń BRD wraz z danymi o ich stanie technicznym. Tu znaleźć się może nawet każda soczewka sygnalizatora świetlnego. Pozwala uzyskiwać analizy stanu organizacji ruchu drogowego w formie raportów i map.

To nowoczesne rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą drogową obejmuje również wszelkie obiekty inżynierskie wraz z ich fotografiami i załącznikami dowolnego rodzaju. Pozwala systematyzować przeglądy, kontrole i opracowania projektowe. Możliwe jest automatyczne tworzenie raportów w postaci książek, kart i wykazów obiektów.

Prawo budowlane nakazuje prowadzenie rejestru protokołów kontroli okresowej – można to wygodnie i precyzyjnie robić w Comarch ERGO. Wyniki można wizualizować, a zmiany stanu technicznego dróg w czasie analizować komputerowo. Dane ze skanów mobilnych i fotorejestracji dostępne są w module 3D, pozwalającym korzystać z obrazów poprzez przeglądarkę internetową.

Koniec z chaosem co do stanu prawnego

Comarch EGO umożliwia także gromadzenie danych o stanie prawnym dróg i ulic. Pozwala na pozyskiwanie danych o własności nieruchomości, a ponadto wypisów i wyrysów dotyczących działek w pasie drogowym. Mogą z tego powstawać analizy własnościowe. System potrafi automatycznie wskazywać działki ewidencyjne z uregulowanym statusem prawnym, które tworzą pas ewidencyjny drogi. Ułatwia określanie faktycznego przebiegu pasa drogowego oraz porównywanie przebiegu jego granic i granic pasa ewidencyjnego.

Wielkim atutem jest możliwość projektowania i kosztorysowania wykupów działek pod inwestycje.

Efektywne, rozsądne i ekonomiczne zarządzanie drogami

Infrastruktura drogowa to zaledwie jeden z wielu elementów składających się na zasoby miasta lub gminy. W mieście wojewódzkim stanowi majątek wart miliardy złotych, którego utrzymanie i modernizacja pochłania nieustannie wielkie sumy. Nowoczesne narzędzie do zarządzania drogami może sprawić, że niezbędne procesy będą przebiegały szybciej, będą lepiej zaplanowane i zaprojektowane, co przyniesie oszczędności i niemały pożytek dla społeczności lokalnej.

Artykuł sponsorowany

Redakcja

structum.com.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz również