Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o przełącznikach i przyciskach

​Przełączniki to podstawowe elementy sterujące urządzeniami elektrycznymi, tablicami rozdzielczymi, maszynami czy liniami produkcyjnymi. Poznaj najważniejsze informacje o przełącznikach.

Przełącznik, przycisk a przełącznik przyciskowy – czy to jest to samo?

W języku polskim często przełącznik określany jest zamiennie jako przycisk. Choć funkcja obydwu urządzeń sprowadza się do przełączania stanów w obwodach elektrycznych, to przełącznik nie jest przyciskiem.

Przełącznikami nazywa się zbiór elementów przeznaczonych do przełączania stanów poprzez trwałą zmianę styków. Ponowne przełączenie stanu następuje, gdy przełącznik zostanie naciśnięty ponownie.

W przypadku przycisków przełączenie stanu następuje tak długo, jak włączony jest przycisk. Po powrocie przycisku do pierwotnego stanu położenia zmienia się również pozycja wyjściowa jego zestyku.

Na rynku możemy również spotkać przełączniki przyciskowe. Ten rodzaj przełączników ma dwa stany – zwarty i rozwarty. PO naciśnięciu przełącznika przyciskowego następuje trwała zmiana położenia styków. Ponowna zmiana położenia styków do ich pierwotnego położenia następuje przy kolejnym naciśnięciu przełącznika przyciskowego.

Rodzaje przełączników i przycisków

Przełączniki występują w wielu wariantach konstrukcyjnych i funkcyjnych. Z tego też względu istnieje wiele kryteriów ich podziału. Do dwóch głównych rodzajów przełączników i przycisków należy zaliczyć przekaźniki monostabilne i bistabilne.

W przyciskach i przełącznikach monostabilnych przekaźniki elektryczne zmieniają stan zwarcia zestyków pod wpływem parametru wejściowego. Gdy dany parametr wejściowy przestanie oddziaływać na przycisk lub przełącznik, przekaźnik elektryczny powraca do pierwotnego stanu.

Przyciski i przełączniki bistabilne wyposażone w przekaźniki bistabilne zmieniają położenie zestyków pod wpływem działania parametru wejściowego i pozostają w tym stanie, nawet gdy parametr wejściowy przestanie oddziaływać na przekaźnik. Aby przekaźnik elektryczny powrócił do pierwotnego stanu, konieczne jest jego ręczne nastawienie.

Konstrukcja i budowa przełączników i przycisków

Pod względem budowy na rynku możemy spotkać mnóstwo konstrukcji przełączników i przycisków. Wśród najpopularniejszych i najczęściej stosowanych należy wymienić:

  • Przełącznik kluczykowy (stacyjkowy) – do zmiany położenia zestyków konieczny jest kluczyk zapewniający dostęp do mechanizmu zmieniającego stan przekaźnika. Przełączenie następuje poprzez obrót przełacznika.
  • Przełącznik dźwigniowy – zmiana położenia zestyków następuje w chwili zmiany położenia dźwigni sterującej. Przełączniki dźwigniowe mogą być dwu- i wielopozycyjne.
  • Przełącznik kołyskowy – jeden z częściej stosowanych przełączników w urządzeniach elektronicznych i elektrycznych. Przełącznik ten ma dwa stany, a zmiana położenia jego zestyków odbywa się poprzez wciśnięcie jednej ze stron kołyski przełącznika.
  • Przycisk wciskany – standardowy przycisk monostabilny lub bistabilny, który zmienia położenie zestyków przekaźnika w chwili naciśnięcia.

Redakcja

structum.com.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz również