Na co zwracać uwagę wybierając firmę leasingową?

Wybór odpowiedniej firmy leasingowej nie jest prosty przede wszystkim dlatego, że w zdecydowanej większości przypadków wcale nie koncentrujemy się na tych elementach, które, w ogólnym rozrachunku, będą miały dla nas największe znaczenie.

Jak to zmienić?

Na szczęście, nie jest to wcale aż tak trudne zadanie. Pierwszym krokiem powinno być więc dla nas przeanalizowanie kosztu całkowitego, który zazwyczaj jest wyrażany w procentach. Ciągle jest to podstawowy parametr wykorzystywany w różnego rodzaju porównaniach. Oczywiście, dobrze jest też zwrócić uwagę na to, że często dolicza się do niego także wysokość wykupu. Firmy, które tego nie robią, mogą na pierwszy rzut oka sprawiać znaczenie nieco bardziej atrakcyjnych, złożona analiza ich oferty zwykle jednak prowadzi do odkrycie, na czym polegał zastosowany przez nie trik. Kolejnym czynnikiem jest liczba rat, tu bowiem także mamy do czynienia z dość zróżnicowanymi podejściami. Nie brakuje firm leasingowych, dla których leasing trzyletni jest tym, na który składa się 35 rat, choć znana jest też liczba 36. Już choćby z tego powodu koszt całkowity czekającej nas inwestycji może się zmieniać. Nie jest to zresztą parametr sztywny, zawsze więc możemy zainteresować się tym, czy istnieje możliwość dokonania jego zmiany. Kolejną kwestią, której nie można bagatelizować jest ta, która odnosi się do samego oprocentowania, nie powinno być bowiem dla nas bez różnicy to, czy stopa oprocentowania jest stała, czy też zmienna. Najczęściej mamy do czynienia z drugim z wymienionych przypadków, choć i wtedy dobrze jest uzyskać informację na temat tego, na czym się ona opiera. Gdy raty są zmienne, powinniśmy zdobyć także informację na temat tego, na jakich zasadach i kiedy firma leasingowa może dokonać zmiany wysokości rat. Każda firma ma swoją własną politykę, a świadomość jej założeń jest w stanie przyczynić się do zmiany naszej decyzji o wyborze jednego i rezygnacji z innego rozwiązania.

Firmy leasingowe muszą nas też poinformować o tym, jaką kwotę będziemy musieli uiścić już po podpisaniu umowy, a jeszcze zanim odbierzemy są, przedmiot leasingu. Tu często informacja zamieszczona w ofercie jest nieco nieścisła, bywa bowiem, że nie ma w niej wzmianki o ubezpieczeniu oraz innych opłatach. Informację tę dobrze jest zdobyć odpowiednio wcześnie, może się bowiem okazać, że właśnie ona ocali nas przed podpisaniem niekorzystnej z naszego punktu widzenia umowy. Jeśli w centrum naszego zainteresowania znajduje się leasing samochodowy, dobrym pomysłem będzie zadanie pytania o to, jaki jest koszt rejestracji samochodu. Może się okazać, że formalności w tym zakresie są załatwiane przez samą firmę oferującą leasing, choć znacznie częściej okazuje się, że jest to zobowiązanie, które spoczywa na barkach klienta. Są też takie firmy, które godzą się na refundację kosztu ponoszonego w wydziale komunikacji, bywa jednak i tak, że same doliczają dodatkowe opłaty, co stanowi ich dodatkowy zarobek. Bardzo ważnym kosztem, z jakim musimy liczyć się decydując się na leasing samochodu jest ubezpieczenie. Zawsze warto więc dokonać porównania stawek, jakie obowiązują w poszczególnych firmach. Różnice zwykle nie wydają się duże, a jednak już 0,5 procent, które uda się nam zaoszczędzić na koszcie całkowitym może zostać roztrwonione na tym etapie. Istotna wydaje się zwłaszcza informacja na temat tego, w jaki sposób ubezpieczenie zostanie wyliczone w kolejnym roku. Czasem mamy do czynienia z firmami, które kuszą nas niskim ubezpieczeniem w pierwszym roku współpracy, im jednak dłużej mamy z nimi nawiązane relacje handlowe, tym wspomniany koszt jest wyższy. Co ważne, samo podanie wartości procentowej często nie wydaje się być wystarczające. Nic to nie daje, jeśli wartość samochodu wykorzystywana przez ubezpieczyciela w jego wyliczeniach jest nierealnie wysoka. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia takich praktyk, upewnijmy się, że w kolejnych latach sami będziemy mogli proponować leasingodawcy ubezpieczyciela, który zaproponuje nam znacznie bardziej atrakcyjne warunki współpracy. Jeśli istnieje taka możliwość, dobrze jest poznać jej warunki, może się bowiem okazać, że zostaną one opracowane tak, aby maksymalnie zniechęcić nas do takiego rozwiązania.

Inna kwestia warta poruszenia dotyczy tego, czy ubezpieczenie jest refakturowane, czy też wystawia je zewnętrzna agencja. Ubezpieczenie jest zwolnione z podatku VAT wtedy, gdy wystawia je agencja z zewnątrz. Refakturowanie wiąże się z koniecznością doliczenia do otrzymanej wartości 22 procent podatku VAT i po raz kolejny okazuje się, że mamy do czynienia z ofertą tylko pozornie bardzo atrakcyjną. Kolejną kwestią, którą warto sprawdzić jest możliwość dokonania cesji umowy na inną firmę. Zwykle nie ma z tym problemu należy jednak liczyć się z tym, że umowa z innym podmiotem będzie zawierana jako nowa. Niestety, często jest to przeszkoda, przez którą może być nam trudno przebrnąć. Choć wszyscy stronimy od takich zdarzeń, chcąc mieć pewność, że wybraliśmy mądrze powinniśmy zainteresować się i tym, z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, jeśli w spłatach rat pojawią się zaległości i opóźnienia. Często już samo wezwanie do zapłaty wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej kwoty, niejednokrotnie okazuje się przy tym, że nie jest to wcale kwota symboliczna. Różne firmy dają sobie też różny czas na wypowiedzenie umowy, choć niektóre dopuszczają też możliwość jej wznowienia. Oczywiście, także w tym wypadku należy liczyć się z tym, że będzie się to wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, niejednokrotnie takich, które są kwotami zaporowymi. Podobnie, jak ma to miejsce w odniesieniu do każdego innego kredytu, ważna w każdej umowie leasingowej jest tabela opłat. Ta została stworzona po to, aby ułatwić nam dokonanie wyboru, zapoznanie się z nią powinno być więc naszym obowiązek. Tu znajdują się informacje o karach i opłatach, tabela opłat informuje nas przy tym również o tym, czy wcześniejsze zakończenie umowy będzie się wiązało z jakimiś ograniczeniami. Jeśli jesteśmy zainteresowani leasingiem używanych środków trwałych, może się okazać, że do zawarcia umowy konieczne będzie dokonanie ich wyceny. Nie wszystkie firmy nas do tego zobowiązują, nietrudno się przy tym domyślić, że i same koszty związane z wyceną potrafią być zróżnicowane. Nie bez znaczenia jest i to, kiedy możemy zapłacić naszą pierwszą ratę miesięczną i czy możliwe jest ustalenie terminu kolejnych płatności. Idealna jest sytuacja, w której trata ta nie jest płatna już w kilka dni po odbiorze przedmiotu, który zdecydowaliśmy się leasingować, czasem zaś okazuje się, że sami możemy wskazać dzień miesiąca, w którym chcielibyśmy dokonać jej spłaty.

Jeśli decydujemy się na leasing w walutach obcych, musimy liczyć się zistnieniem spreadu, a więc różnicy, jaka występuje pomiędzy kursem kupna oraz sprzedaży danej waluty. I tu możemy mieć do czynienia ze sporymi rozbieżnościami, a doświadczenia związane z kredytami frankowymi potwierdzają, że te ostatnie potrafią być bardzo niekorzystne. Ogromne znaczenie może mieć również to, jaka wartość przedmiotu leasingu w obcej walucie zostanie wpisana do naszej umowy. To przecież właśnie ona będzie stanowiła bazę dla kolejnych wyliczeń. Wartość pierwszej raty może być wyliczana na kilka sposobów, wskazane jest więc upewnienie się, który z nich został wybrany przez leasingodawcę, z którym nawiązaliśmy współpracę.

Redakcja

structum.com.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz również