Jak uzyskać wyższe odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę z OC sprawcy?

Wypadek samochody bez względu na jego konsekwencje oznacza wypłatę odszkodowania z OC sprawcy kolizji. Niestety w niektórych przypadkach ubezpieczyciel zaniża jego wysokość. Jak się przed tym bronić?

Miałeś wypadek? Dopełnij formalności, żeby zdobyć wyższe odszkodowanie

Głównym warunkiem uzyskania odszkodowania jest dopełnienie formalności. Główny termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynosi trzy lata, a przyjmuje się, że początek biegu terminu rozpoczyna się od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i sprawcy szkody. Właściwym momentem do ustalenia początku trzyletniego okresu jest moment, w którym poszkodowany uświadamia sobie negatywne konsekwencje zdarzeń wskazujących na fakt wyrządzenia szkody, innymi słowy, gdy uświadamia sobie wyrządzoną szkodę. Okres ten zostaje przerwany od momentu zgłoszenia szkody i rozpoczyna się ponownie od momentu otrzymania zawiadomienia o odmowie lub wypłaty odszkodowania.

Większość firm ubezpieczeniowych ma w przybliżeniu taką samą listę czynności, które osoba musi wykonać od momentu wystąpienia wypadku. Przede wszystkim należy skontaktować się z informacyjną całodobową linią firmy, gdzie należy zgłosić wystąpienie sprawy. Specjaliści będą mogli udzielić wykwalifikowanej pomocy i porady, jak postępować, w zależności od sytuacji. Ponadto, jeśli to możliwe, konieczne jest podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie ewentualnej szkody w wyniku zdarzenia. Pojazd i inne mienie należy w miarę możliwości zabezpieczyć na miejscu. Jeśli doszło tylko do kolizji samochodów, bez ofiar, to miejsce należy posprzątać (jeśli pojazdy mocno utrudniają ruch na drodze), a także sfotografować skutki wypadku z różnych stron i pod różnymi kątami. Gdy istnieje podejrzenie, że wypadek nastąpił w wyniku wykroczenia lub przestępstwa, konieczne jest natychmiastowe powiadomienie policji. Należy również powiadomić policję i karetkę pogotowia, jeśli w wyniku wypadku są ofiary.

Ponadto konieczne jest wypełnienie wniosku o zajście wypadku, co pozwoli firmie ubezpieczeniowej bezpośrednio rozpocząć wyjaśnianie jego okoliczności. Większość firm zamieszcza te oświadczenia w Internecie na swoich stronach internetowych. Dalsze działania zależą od wniosków towarzystwa ubezpieczeniowego i policji. W celu ustalenia rozmiaru szkody konieczne jest dokonanie oględzin uszkodzonego mienia. W celu udowodnienia wysokości szkód wyrządzonych osobom poszkodowanym zbierane są wszystkie niezbędne dokumenty, które mogą to potwierdzić (rachunki szpitalne, informacje z policji, zaświadczenie od wynajmującego itp.). Określa się również osobę (lub krąg osób) winnych popełnienia tego zdarzenia, a także ofiary.

waga szalkowa temidy

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy: nie bój się walczyć o swoje w sądzie

Na podstawie zebranych dokumentów o zdarzeniu i wyliczeniu szkody, zakład ubezpieczeń podejmuje decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania. Niestety czasami odszkodowanie z OC sprawcy zostaje zaniżone. Co robić w takim przypadku?

Możemy samodzielnie dochodzić właściwej kwoty odszkodowania. W praktyce jednak jest to mało efektywne, a sama sprawa ciągnąć się może latami. Dużo korzystniejszym rozwiązaniem jest zlecić sprawę wykwalifikowanym prawnikom, którzy specjalizują się w odszkodowaniach. Podstawową zaletą takiego rozwiązania są kompetencje osób zajmujących się naszą sprawą. Ich doświadczenie pozwala bardzo szybko i sprawnie ocenić, czy rzeczywiście doszło do naruszenia zasad ogólnej umowy ubezpieczenia, czy towarzystwo ubezpieczeniowe chcę nas „oszukać” i czy mamy szansę na dochodzenie swoich praw. Dzięki ich pomocy jesteśmy w stanie natychmiast wyeliminować sytuacje gdzie nasza wiedza jest niekompatybilna z statusem prawnym, a samo odszkodowanie nam się po prostu nie należy. Po drugie specjaliści doskonale wiedzą jaki punkt umowy został naruszony przez ubezpieczyciela, a tym, samym sprawniej i szybciej napiszą pismo do sądu w oparciu o odpowiednie paragrafy. Doświadczenie i wiedza prawników zajmujących się ubezpieczeniami komunikacyjnymi to możliwość skrócenia czasu trwania sprawy sądowej i skuteczny „szantaż” wobec ubezpieczyciela, który nie będzie chciał ryzykować sprawy sądowej, mając świadomość, że po drugiej stronie jest wyspecjalizowany w danej tematyce prawnik.

Sprawdź: Jak złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Dzięki pomocy wyspecjalizowanej firmy łatwiej będzie nam ocenić wysokość odszkodowania, jaka jest nam należna. Specjaliści z firmy jasno określą nam wysokość odszkodowania, o jaką możemy się starać, co sprawi, że dużo łatwiejsze będzie osiągnięcie kompromisu pomiędzy tobą a ubezpieczycielem. Dzięki takiej pomocy uzyskanie należnych nam środków finansowych jest prostsze, a przede wszystkim dużo szybsze.

Redakcja

structum.com.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz również